×
EN

Kalite Yönetimi

DİKEY HİYERARŞİK YAPILAR

 • Mesul Müdür
 • Sorumlu hekim
 • Başhemşire
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Komite ve Ekipler  

Kalite Yönetim Birimi

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
 • Hasta ve çalışan geri bildirim sistemine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Bildirimi yapılan Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kayıt işlemlerinden sorumludur.

Hasta Güvenliği Komitesi

 • Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • İlaç güvenliğinin sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması,
 • Hastaların güvenli transferi,
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Enfeksiyonların önlenmesi,
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması işlemlerinden sorumludur.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (İş Sağlığı ve Güvenliği)

Eğitim Komitesi

 • Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Sağlıkta Kalite Standartları eğitimi,
 • Hizmet içi eğitimler,
 • Uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 • Sağlık hizmetleri süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi,
 • El hijyeni,
 • İzolasyon önlemleri,
 • Akılcı antibiyotik kullanımı,
 • Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi,
 • Çalışanların mesleki enfeksiyonu,
 • Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi,
 • Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlamaların yapılması,
 • Çamaşırhane, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi,
 • Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yönetim Birimine Bağlı Yatay Birimler (Ekipler)

 • Kırmızı Kod Ekibi,
 • Bina Turu Ekibi
 • Bilgi Güvenliği Ekibi
 • Tıbbi Cihaz ve malzeme sorumlu ekibi
 • İlaç Yönetim birimi
 • Nutrisyon destek ekibi
 • Temizlik/atık yönetim ekibi
 • Bu ekiplerin görev tanımları ilgili dokümanlarda tanımlanmıştır.