×
EN

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

KURUMSAL AMAÇ

Temel Amacımız Hastalarımızın yaşam kalitesini en uygun renal tedavi seçeneğini uygulayarak sürekli artırmak ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmaktır.

HEDEFLERİMİZ

Klinik Kalite Hedefleri

 • Hedefler Diyaliz Yönetmeliği kriterlerine göre belirlenmiştir
 • Merkezimizde yıllık mortalite oranı %10 un altında tutmak
 • Kt/V  <%1,2 oranı  %13,38’in altında tutmak
 • Albümin değeri  <3.5  g/dl olan hasta oranı  %13,5’un altında tutmak
 • Hemoglobin değeri 10-13 g/dl olan hasta oranı %60’ın üzerinde tutmak
 • Ferrritin düzeyi 200-500ng/ml arasında olan hasta oranı %30 un altında tutmak
 • Serum fosfor düzeyi >5,5 mg/dl olan hasta oranı %25’in altında tutmak
 • Serum düzeltilmiş kalsiyum düzeyi 8,5-10,5 mg/dl arasında olan hasta oranı %70 in üzerinde tutmak
 • CaxP düzeyi 55’in üstünde olan hasta oranı %85’ in  üzerinde tutmak
 • Ortalama hemodiyaliz süresi 4 saat 5 dk
 • Eritropoetin kullanım oranını %70 in altında tutmak
 • Kalıcı kateterli hasta oranını %40 ın altında tutmak
 • Kateter enfeksiyonu gelişen hasta oranı %2 nin altında tutmak
 • Gerekli laboratuvar testlerinin eksiksiz olarak yapılma oranını %100 olmasını sağlamak
 • Hizmet Kalite Hedefleri
 • DİF sonuçlandırma oranın %95 olmasını sağlamak
 • Personel eğitimlerine katılma oranı %95 olmasını sağlamak
 • Planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı %95 olmasını sağlamak
 • İş kazası oranını “sıfır” da tutmak
 • Sağlık taraması yapılan personel oranı %95 olmasını sağlamak
 • Düşen hasta oranını “sıfır” da tutmak
 • İlaç hatalarının gerçekleşme sayısının oranını “sıfır” da tutmak
 • El hijyeni uyumunu %95 olmasını sağlamak
 • Sağlık Bakanlığı / İl Sağlık Müdürlüğü / SGK denetimlerinden yıl sonuna kadar herhangi bir şekilde (para cezası dahil)kritik bulgu alınmadan yılı tamamlamak.
 • Tıbbi atık yönetimini "Tıbbi atık Yönetmeliği" gereklerine göre olmasını sağlayarak yılı bu konuda ceza almadan kapatılmasını sağlamak.
 • "Çalışan geri bildirim anketi" sonucunun %95 gerçekleşmesini sağlamak.
 • Her yıl  klinikteki tüm çalışanlardan öneri sistemine en az bir öneri verilmiş olmasını sağlamak.
 • "Hasta geri bildirim anketi" sonucunun %95 gerçekleşmesini sağlamak.
 • Su sistemi için  3 seans, diyaliz makineleri için 6 seans (yedek makinenin 6 seans kullanımına sebebiyet verecek şeklinde) olarak belirlenmiş arıza bekleme sürelerini aşan cihaz sayısının toplam cihaz sayısı içindeki payının %5'i geçmemesini sağlamak.
 • Hasta öneri ve şikayetlerini ilgili talimatta belirlenmiş zamanda cevaplanmasını sağlamak.
 • Faturalanamayan seans sayısını aylık fiili seans sayısı içindeki payını % 0,1 düzeyinin altında kalmasını sağlamak.
 • Hatalı faturalamadan kaynaklanan kesinti tutarının net satış içindeki payını  % 0,5 düzeyinin altında kalmasını sağlamak.
 • Net işletme sermayesi (Alacaklar, borçlar ve stoklar) gereksiniminin hedefler doğrultusunda düşürülmesi için gerekli önlemleri almak; 
  - Alacak gün  sayısını 90 gün  seviyesinde tutmak
  - Satın alma borç vadelerini 45 gün seviyesinde      tutmak
  - Stok gün sayısını 15 gün seviyesinde kalmasını sağlamak.
 • SKS Diyaliz gereklerine uyumun % 100 olmasını sağlamak.
 • SKS puanının %95 in üzerinde olmasını sağlamak
 • Kimlik Doğrulama hatalarının % 0,5 ve altında olmasını sağlamak.